Visit Hovsepian Website

 

 

 

تمام سرودها و برنامه های "خانه پرستش" محصول "سازمان خدماتی هوسپیان" می باشد. تلاش این سازمان در "خانه پرستش"  کشف و تشویق  چهره های جدید، هنرمندان، سرایندگان، نوازندگان و شاعران مسیحی می باشد. هدف مشترک تمام این عزیزان جلال نام خداوند از طریق سرودهای پرستشی می باشد

 


ژیلبرت هوسپیان
 مجری برنامه خانه پرستش و تهیه کننده تمام سرودهای پرستشی "خانه پرستش"ژوزف هوسپیان
 مدیر تولید و تهیه کننده برنامه‌های ماهوارهای خانهٔ پرستش